DELA
Foto: Stefan Öhberg

STUK meddelade via fax på finska om strålningsincident

Den 10 december 2020 inträffade en incident vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Åland fick kännedom om incidenten via ett kortfattat fax på finska som sändes till förvaltningschefen vid statens ämbetsverk.