DELA

Studerande kan andas ut

De som kommer från riket för att studera på Åland ska få sitt bostadstillägg.

Riksmyndigheterna har backat.
Nya Åland avslöjade i början av januari att rikets nya studiestödslag för med sig att de som studerar på Åland förfördelas.

Enligt det nya rikssystemet ska de som studerar hemma i Finland ansöka om allmänt bostadsbidrag från FPA medan de som studerar utomlands också i fortsättningen kan söka om ett bostadstillägg enligt studiestödslagen.

Men i lagtexten glömde man bort att Åland, med egen studiestödsbehörighet, varken är hemma eller utomlands. Vid ett skede såg det ut som om alla de som kommer hit från riket för att läsa vid våra skolor skulle snuvas på bostadsstöd.

Redan i november, då lagförslaget behandlades i riksdagens kulturutskott, hade man från åländskt håll bett om att skriva in ”eller i landskapet Åland” i lagtexten. Svaret blev att det inte går för sig utan vidare utredningar. Riksdagen klubbade den för Åland så negativa lagen i december.

Nu, flera månader senare, förelås en ändring i den nya studiestödslagen genom att fyra ord läggs till: ”eller i landskapet Åland”.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!