DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>PAPPERSLÖSA Övergången till elektroniska studentskrivningar sker stegvis.

Studentskrivningar blir datoriserade

Studentskrivningarna inleddes förra veckan med skriftliga provet i modersmål.

Från och med i höst kommer studentskrivningarna att stegvis övergå till att bli helt elektroniska, reformen pågår till 2019.

– Matematik och fysik är de ämnen som kommer att övergå sist till elektronisk form eftersom de tar längst tid att planera, säger Marcus Koskinen-Hagman rektor på Ålands Lyceum.

Ännu i vår kommer alla skrivningar att göras med penna och papper på Åland och i riket. Planen är att från och med i höst så kommer de första proven att göras elektroniskt. Det betyder att nästa års abiturienter gör en del av sina prov på dator.

Koskinen säger att han välkomnar reformen, men det har tagit tid att planera övergången och planering och övning pågår hela tiden. De har bland annat haft skolningar från studentexamensnämnden.

– Senare i vår kommer vi att ha en generalrepetition och en katastrofövning.

Tanken med katastrofövningen är att man ska kunna förbereda sig på att skrivningarna ska fungera även om hela Åland blir utan ström.

– Vi kommer att ha en container utanför som tillför el, säger Koskinen-Hagman

Studentskrivningarna pågår fram till början av april.