DELA

Strider om bärgarlönen efter olycka

Får Ålands sjöräddningssällskap 200 000 euro eller tvingas man nöja sig med bara 20 000 euro för assis-tansen när Amorella gick på grund 2013?

Sällskapet strider mot Alfons Håkans Ab om bärgarlönen i Helsingfors tingsrätt.
I sjöräddningssällskapets verksamhetsberättelse för 2015 berättas kort om tvisten. Konflikten handlar om ersättningen för ingripandet i samband med bärgningen av Viking Lines Amorella som gick på grund vid Hjulgrund i Föglö skärgård i december för två och ett halvt år sedan.

Sjöräddningssällskapet har tillämpat försiktighetsprincipen och inte tagit upp fordran i sitt bokslut för 2015. Sällskapet har ännu inte fått någon ersättning utbetald.

Fallet kan ses som ett exempel på den intressekonflikt mellan privat kommersiell verksamhet och samhällsfinansierad kommersiell verksamhet som Nya Åland belyst i flera artiklar de senaste dagarna. Sjöräddningssällskapets styrelseordförande Lennart Joelsson håller inte med utan hänvisar till att det handlar om bärgningslön enligt avtal med Alfons Håkans Ab.

Nya Åland har tagit del av stämningsansökan som lämnades in i september i fjol genom advokat Lena Laitinen som är medlem i sjöräddningssällskapets styrelse.

Sällskapet yrkar på halva bärgarlönen, alternativt på två femtedelar av bärgarlönen enligt sjölagen.

Läs mer i dagens Nya Åland.