DELA

Strid om fiskekvoter på dubbla fronter

Jord- och skogsbruksministeriet har inte behandlat Åland som en jämbördig part i fördelningen av fiskekvoter.

Det skriver landskapsregeringen i ett utlåtande som lämnats in till Helsingfors förvaltningsdomstol.
Behörighetsfrågan ska först avgöras i högsta domstolen. Först när högsta domstolen har beslutat om behörigheten kan frågan gå vidare i högsta förvaltningsdomstolen, anser landskapsregeringen.

Om HD anser att Jord- och skogsbruksministeriet har haft rätt i att fördela kvoterna skriver landskapsregeringen att de har synpunkter både på vem som anses vara part i målet och vem som får besvärsrätt.

– Rikets branschorganisationer har getts möjlighet att yttra sig över utkastet till beslut medan de åländska branschorganisationerna inte överhuvudtaget har involverats i beredningsprocessen, skriver landskapsregeringen i sitt bemötande.

Någon intresseorganisation för åländska fiskare har inte heller fått ta del av besvärsanvisningarna, som fiskare i riket har fått.

Hur de nationella kvoterna, som fastställts av EU, ska fördelas mellan Åland och riket ska bestämmas i jämbördiga förhandlingar. Men ministeriet har inte förhandlat utan endast upplyst landskapsregeringen om hur de omstridda fiskekvoterna har fördelats, framhålls.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!