DELA
Foto: Stefan Öhberg

Strid om en mening i jämställdhetsplan

En mening om att motverka traditionella könsmönster och könsnormer i en jämställdhetsplan för barnomsorgen blev ämne till diskussion i både socialnämnd och fullmäktige.
Nu ska planen tillbaka till socialnämnden.