DELA
Foto: Ida Jansson

Strejk påverkar inte skärgårdstrafiken

En eventuell sjömansstrejk kommer inte att påverka den åländska skärgårdstrafiken, det meddelar Ålandstrafiken.

Sjömansunionen och Rederierna i Finland satt i går med riksförlikningsmannen i Helsingfors, för att diskutera situationen efter att facket i torsdags varslade om strejk.

Strejkvarslet gäller alla finländskflaggade fartyg – passagerarfartyg, fraktfartyg och isbrytare – och bryter ut den 1 mars klockan 10 om man inte når en lösning.