DELA
Foto:

Strax förnyar landskapsregeringen

Strax Kommunikation ska förnya landskapsregeringens hemsida. Detta ingår i ett större avtal med Ålands digitala agenda.
Åda Ab har idag beslutat teckna avtal gällande webbpubliceringsverktyg och webbplatser av Strax Kommunikation. Företagets tjänster, produkter och prissättning är det mest förmånliga i förhållandet mellan pris och kvalitet. Kontrakt tecknas för en period om tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år, sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter:.

Den offentliga sektorn på Åland har ett stort behov att skapa bra lösningar för informationsutbyte med medborgarna. Webbplatsen är ett skyltfönster och en kommunikationsplattform för de e-tjänster myndigheterna avser att införa inom de närmaste åren. Genom kontraktet får nu Åda tillgång till ett webbpubliceringsverktyg som skräddarsys för offentlig sektor. Den digitala kommunikationen mellan medborgare och förvaltning förenklas och görs tillgänglig i dator, telefon och läsplatta.

Landskapsregeringen står först i tur med att förnya sin webbplats, den beräknas vara klar i början av juni. Landskapsregeringens plattform blir en standardlösning som andra myndigheter som är anslutna till Åda kan nyttja enkelt och effektivt. När Landskapsregeringens webbplats är klar kommer olika myndigheter och kommuner via Åda erbjudas möjlighet att modernisera sina webbplatser.