DELA
Foto: Erkki SantamalaDYR STRANDLINJE En stuga vid en åländsk strand kostade i snitt 115 000 euro i fjol. Om tomten saknade strand rasade priset till 42 000. Bilden är från Öra strand i Hammarland.

Strandtomterna dyrast någonsin

En obebyggd strandtomt kostade i fjol i snitt 8,80 euro per kvadratmeter.

En toppnotering, konstaterar Åsub.
Vi köpte 720 fastigheter för sammanlagt 51 miljoner euro i fjol. Det är tio procent mindre än 2014 men Åsub konstaterar i sin statistik över alla överlåtelser att det fortfarande är mycket om man ser till hela 2000-talet.

Två tredjedelar av affärerna handlade om bostäder, 35 miljoner euro gick till bebyggda eller obebyggda tomter.

Priset för en obebyggd tomt var i snitt 11 euro per kvadratmeter. Dyrast var tomterna i detaljplanerade områden där man fick punga ut med 24 euro mot 7 i glesbygden.

I glesbygden var tomterna också större, över 5 000 kvadratmeter medan medelarealen för en tomt i ett detaljplanerat område låg på 1 500 kvadratmeter.

Sammanlagt 60 fritidsfastigheter bytte ägare, 34 av dem var bebyggda och 42 hade strand.

De obebyggda strandtomterna kostade i snitt 8.80 euro per kvadratmeter. Det är det högsta priset någonsin – med god marginal. Åsub konstaterar att priset under hela 2000-talet har pendlat mellan 3 och 6 euro kvadratmetern.

De obebyggda strandtomterna var i snitt 7 300 kvadratmeter, de obebyggda 6 500.