DELA
Ärendet behandlades i Ålands tingsrätt i september 2019. Nu har hovrätten beslutat att kvinnan inte ska straffas.

Straff undanröjs för spädbarns fallskada

Åbo hovrätt undanröjer straffet för en kvinna som tingsrätten dömt för vållande av personskada.Kvinnans åtta månader gamla barn hade fallit ner från en skötbädd på en tvättmaskin vid ett blöjbyte.