DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stort pris till Folke Wickström

Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro tilldelas Folke Wickström.

Han hann få bud om priset innan han avled 26 mars.
Åbolands svenska kulturfonds pris tillfaller arkitekt Folke Wickström med motiveringen:

”Under ett halvt sekel värnade arkitekt Folke Wickström om vårt gemensamma byggnadsarv. Som Mariehamns första stadsarkitekt (1974-2006) tog han strid för att bevara äldre kulturmiljöer och arkitektur, ett engagemang som han drev utöver sin tjänsteutövning och efter sin pensionering. I den offentliga debatten påtalade han vikten av att bevara stadens kulturarv.

Utan Folke Wickström skulle Mariehamn se annorlunda ut i dag. Under senare år dokumenterade och förmedlade han stadens historia till nya generationer; ofta genom ett alternativt berättande som tog avstamp i tillexempel gravstenar, Esplanadens lindallé och Mariehamnsmuseets miniatyrmodell. ”

Prissumman inbetalas till hans egen minnesfond för belysande och bevarande av Mariehamns byggnadskultur.