DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stort intresse för stöd till extraljus

Subventionerade extraljus för att minska olyckor vid mörkerkörning: det är Ömsens erbjudande till båda privata och professionella bilförare. Flera hundra bilägare har anmält intresse bara under första veckan.

Ömsen ger ett bidrag på upp till 250 euro till montering av extraljus, ett bidrag som riktar sig till både privat- och företagskunder. Bakgrunden är att antalet viltolyckor har stigit kraftigt de senaste åren. Enligt ett pressmeddelande från Ömsen har antalet anmälda viltolyckor till bolaget ökat med 50 procent de senaste sex åren, och de utbetalda ersättningarna med 90 procent.

-Vi har inte utrett de exakta orsakerna varför ersättningarna har ökat så mycket mer procentuellt än antalet djurkollisioner, men vi tror det spelar in att bilarna har blivit dyrare, de innehåller mer teknik, säger Mikael Jansson, riskingenjör på Ömsen, till Nya Åland.

 Verkstädernas ansvar

Med fler extraljus på de åländska bilarna hoppas Ömsen få ner antalet olyckor, inte minst viltolyckor på oupplysta vägar på landsbygden. Dock finns det gränser för hur många och hur starka extraljus man får montera på sin bil. Verkstäderna har koll på det.

-Vi har fått en hel del frågor om man som bilägare kan montera på extraljusen själv. Men vi har ingått avtal med 22 verkstäder, och enligt avtalet är det deras ansvar att extraljusen är rätt monterade. För att man ska kunna utnyttja stödet måste monteringen göras av någon av de verkstäderna, säger Mikael Jansson, och hänvisar till försäkringsbolagets hemsida för en lista över de betrodda verkstäderna.

Intresset för stödet varit stort bland bilägare.

– Det har blivit väldigt väl mottaget, några hundra den här veckan. Det har blivit lite rusning så vi ber om överseende med det, säger Mikael Jansson.

Fakta olyckor

355: antalet djurkollisioner 2021

50 %: ökning i antalet anmälda viltolyckor till Ömsen de senaste sex åren

90 %: ökning i Ömsens utbetalda ersättningar för viltolyckor de senaste sex åren

95 %: andelen rådjursolyckor av samtliga viltolyckor

2 200 euro: snittkostnaden för en reparation efter en viltolycka

Källa: pressmeddelande från Ömsen