DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stort gensvar på enkät om sexbrottsprocesser

Vicehäradshövding Lena Nordman fick 76 enkätsvar och 54 individuella svar från kvinnor som både anmält och låtit bli att anmäla sexuella övergrepp till polisen.

– Ett stort tack till alla som valt att delta, säger hon.

Tidigt under #dammenbrister- och #Ålandockså-kampanjerna mot sexuella övergrepp och trakasserier initierade Lena Nordman sitt forskningsprojekt med målet att åstadkomma en förändring till det bättre i polisens och domstolarnas hantering av sexbrott.

Gensvaret har varit stort. 76 kvinnor har fyllt i den enkät hon la ut på nätet och 54 kvinnor har svarat på frågan varför de valt att inte anmäla. De flesta svar kommer från åländska kvinnor. Några bor i Österbotten och några i Nyland. Ingen kvinna i Åboland har svarat.

Materialet består alltså av både enkätsvar och kvinnornas egna vittnesmål.

I enkäten har kvinnorna genom olika frågor fått betygsätta polisens och domstolarnas bemötande och insatser med skolvitsord 4–10. De har också på samma sätt fått ta ställning till vad de tror om mörkertalet när det handlar om att anmäla sexbrott.

– Det jag tydligt har märkt är att det finns ett glapp mellan brott och anmälan. Jag tror att det beror på att stödet saknas, säger hon.

Det avgörande, när kvinnan kommer över glappet och gör en anmälan, är hur det första bemötandet hos polisen upplevs.

– Det är den polis som sitter i luckan och tar emot anmälan som betyder mest i det läget. En kvinna som blivit offer för ett sexbrott måste bemöts professionellt och ska inte få intrycket av att hennes fall inte tas på allvar.

Läs mer i måndagens Nya Åland!