DELA
Foto: Stefan Öhberg

Storsatsning på nybyggd butik

Nu öppnas aktieteckningen för Kökarbutiken ab. Målet är att förverkliga en ny butiksbyggnad.

De alternativ som undersökts är en satsning i den gamla butiken och en nybyggnad. Slutsatsen blev att en nybyggnad är det enda ekonomiskt försvarbara alternativet.

En budget och nybyggnadsplan visar att det är möjligt att förverkliga en butik till midsommar om man får in tillräckligt med aktiekapital. Målsättningen är att få minst 50 000 euro i aktiekapital

Den nya butiksbyggnaden kan uppföras nära gästhamnen i Karlby.

Totalkostnaden beräknas till 350 000 till 400 000 euro. Aktiens pris är 400 euro och ska vara inbetald senast den 16 februari.