DELA
Foto: Joakim Holmström

Större risk för kraftig algblomning i år

Risken för kraftiga och omfattande algblomningar i sommar är något högre än sommaren 2020. Det kommande vädret är avgörande.

Under genomsnittliga sommarväderförhållanden är risken för alger hög i norra delen av Östersjöns huvudbassäng och i Skärgårdshavet. I östra Finska viken och nästan hela Bottenhavet är risken för alger måttlig och i Bottenviken låg.

”Väderförhållandena under sommaren kommer att vara avgörande för hur denna risk eventuellt kommer att realiseras”, skriver Miljöcentralen i ett pressmeddelande.

Särskilt gynnsamma väderförhållanden, det vill säga varmt och soligt väder, kan orsaka kraftiga blomningar av blågrönalger, medan ogynnsamma förhållanden resulterar i betydligt färre algmattor.

Den grundläggande orsaken till att blågrönalgblomningar förekommer i Östersjön är havets näringssituation.

”Mängden näringsämnen i Östersjön beror på årtionden av belastning under vilka stora mängder både kväve och särskilt fosfor har ackumulerats i havet.”

Under hela 2000-talet har Östersjöns huvudbassäng varit så näringsrik att rikliga blomningar av blågrönalger har varit möjliga. Blomningarnas mängd beror främst på sommarens väderförhållanden, eftersom blågrönalger behöver varmt och soligt väder för att blomma.

Solig och varm juli riskfaktor

Vädret, i synnerhet i juli, är avgörande för hur stora ytblomningar som bildas och vilka områden som drabbas värst. En solig och varm juli är den bästa tiden för blågrönalgernas tillväxt.

I allmänhet börjar blågrönalgsäsongen tidigast efter midsommar och blomningstoppen är i det finländska havsområdet i juli och början av augusti.

”Algmattor kan fortfarande ses långt in på hösten, men de mest utbredda blomningarna är då vanligtvis över.”

Blågrönalgerna som förekommer i Östersjön kan bilda olika gifter och föreningar som irriterar huden.

”Därför finns det alltid anledning att vara försiktig med större mängder blågrönalger.”