DELA
Foto: Annika Orre

”Större otrygghet för invånarna”

ÅHS vill spara cirka 200 000 euro på att dra in hälsovårdsberedskapen i skärgården. Det betyder att tillgängligheten till hälsovård i skärgårdskommunerna kan begränsas till kontorstid.
Kommundirektörerna Christian Dreyer, John Wrede och Kurt Forsman riktar i dag på insändarplats kritik mot ÅHS sparförslag som innebär att hälsovårdsberedskapen försvinner i skärgården. Enligt det nya förslaget kan det innebära att hälsovårdare bara finns tillgängliga mellan 8-16 i skärgårdskommunerna.

– För invånarna skulle det betyda en större otrygghet, säger Christian Dreyer.

Tillgången till vård på Kumlinges ålderdomshem Annagården försämras också eftersom ÅHS och skärgårdskommunerna har ett avtal om sammanhållen hemsjukvård. Det betyder att kommunens hälsovårdare i konsultation med ÅHS kan utföra vissa sysslor som ÅHS har ansvar för. Om ÅHS minskar sin personal i skärgården kan kommunen tvingas att anställa egen personal.

Ett annat problem om personalen minskas till en person per kommun är att hen blir ensam i sitt jobb. Personen ska då hantera bland annat skolhälsovård, mödrahälsovård, åldringsvård utan att ha någon att diskutera med.

Tycker du att nuvarande vårdnivå är bra?

– Folk är ju vana med det man har. Med den nuvarande nivån så finns det i princip finns en kompetent person tillgänglig dygnets alla vakna timmar, säger Dreyer.

ÅHS styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson vill inte kommentera ärendet utan hänvisar till den insändare som finns i dagens tidning.

Läs mer om ÅHS sparplaner i papperstidningen eller E-nyan!