DELA
Foto: Jonas Edsvik

Större omsättning för Rederi Ab Eckerö

Omsättningen för Rederi Ab Eckerö uppgick till 50,9 miljoner euro under det andra kvartalet 2022 (1 april till 30 juni). Vid samma period i fjol var omsättningen 27,2 miljoner euro. Det skriver styrelsen för rederiet i sin ekonomiska översikt.

Rörelseresultatet var en miljon euro, justerat för intäkter från statliga stöd var rörelseresultatet 0,8 miljoner euro. Siffrorna för samma period i fjol var -2,0 miljoner euro, respektive -6,9 miljoner euro.

”I rörelseresultatet från andra kvartalet 2021 uppgick intäkterna från statliga stöd till 4,9 miljoner euro och under det andra kvartalet 2022 uppgick statliga stöd till 0,2 miljoner euro. Denna förändring av statliga stöd, det höga bunkerpriset, den svaga kronan och det negativa finansiella nettot förklarar varför den ökade omsättningen inte haft en större positiv påverkan på koncernens resultat”, skriver man i översikten.

Det tredje kvartalet har inletts med passagerar- och fraktvolymer som motsvarar nivån före pandemin. Det indikerar god marknadspotential för resten av året, skriver styrelsen.

Men det finns orosmoln:

”Kriget i Ukraina har dock skapat osäkerhet och högre bunkerpriser. 30 procent av den beräknade bunkerförbrukningen under resten av året är prissäkrad. Den osäkrade delen av bunkern och den volatila svenska kronan har stor påverkan på resultatet.”