DELA

Störningar i skärgårdstrafiken under torsdagen

Skärgårdstrafiken fortsätter att vara påverkad av stormen Aila. Det meddelar Ålandstrafiken. Följade rutter och avgångar berörs:

M/S Viggen på linjen Åva-Osnäs
– Torsdag 17.9 klockan 06.45, 13.35 och 16.35 från Osnäs och klockan 08.30, 15.05 och 17.35 från Åva ställs in.
– Torsdag 17.9 tidigareläggs kvällens avgång från Åva till klockan 20.30 (ej klockan 21.20) följt av extra turer klockan 21.20 från Osnäs och klockan 22.10 från Åva.
– Från och med fredag 18.9 klockan 06.45 från Osnäs förväntas normal trafik.

M/S Alfågeln på linjen Hummelvik-Torsholma
– Trafiken ställs in från och med onsdag 16.9 klockan 21.00 från Torsholma.
– Trafiken återupptas torsdag 17.9 med start klockan 15.15 från Torsholma, men kommer inte att angöra Lappo klockan 15.35 och angöring Kumlinge är osäkert.
– Från och med torsdag 17.9 klockan 18.15 från Hummelvik förväntas normal trafik.

Ålandstrafiken meddelar att alla avgångar är låsta och att man har kontaktat bokade kunder.