DELA
Foto: Jonas Edsvik (arkivfoto)

Stormen orsak att ansöka om extra statsanslag

En händelse som nyårsstormen klassar in som orsak för Åland att ansöka om extra anslag av Finland.
Det berättade finansminister Mats Perämaa (Lib) på en pressträff i går.

– Det är inte att gå med hatten i handen, utan handlar om att utnyttja de finansieringsmöjligheter som finns, säger han.
Mats Perämaa anser att Åland har goda skäl för att ansöka om extra anslag av Finland med anledning av nyårsstormen och de skador som den orsakade skogsägare, skogsbolag och elbolag.

– I den 51:a paragrafen står det att det vid händelser som orsakar en väsentligt rubbning i samhällsekonomin, till exempel vid en naturkatastrof, så ska det beviljas bidrag, säger Mats Perämaa.

Ännu har ingen, elbolag eller skogsbolag, gjort några äskanden, men enligt regelverket kan Åland ansöka om anslaget upp till ett år efter händelsen.

Det som kan ställa till besvär är att självstyrelselagen godkändes i början av 90-talet, före EU-inträdet.

– I dag är det noga reglerat hur man kan ge stöd till företag, men det ingår i den bedömning vi gör.

Nu ska omfattningen av skadorna först klargöras. Ett beslut om en ansökan fattas tidigast i höst.