DELA
Foto: pics-about-earth.com

Storföretag ska tillsammans minska sin klimatpåverkan

De storföretag som ingår i Bärkrafts Ålands nätverk har tillsammans antagit ett gemensamt klimatåtagande för ett klimatneutralt Åland.

Syftet är att år för år minska företagens klimatpåverkan.

– Näringslivets påverkan i hållbarhetsarbetet är avgörande så det är mycket positivt att storföretagen tagit det här initiativet, säger Irene Blomqvist, ledande hållbarhetslots inom bärkraft.ax.

– Vi vill sätta press på oss själva. Målsättningen är ett klimatneutralt Åland och ju snabbare det går desto bättre, säger Niklas Lampi och Anders Wiklund, som delar ordförandeskapet i storföretagsgruppen.

Klimatåtagandet går ut på att företagen ska ha en ambitiös klimatplan, beräkna sina utsläpp och ha en sjunkande utsläppstrend.