DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>TILLVÄXT Många barn har fötts i Lemland och det sätter press på dagisvården i synnerhet i Söderbyområdet.

Stordagis på förslag i Lemland

Ett nytt dagis på Björkudden kan säkra dagvårdskapaciteten i Söderbytrakten.Det förslaget funderar kommunstyrelsen på under ett extrainsatt möte ikväll, måndag.
Gun Holmström, Tor-Erik Söderlund och Christina Sjölund utredde i höstas alternativen för den framtida dagvården.

Socialsekreteraren Keijo Sjöblom beskriver situationen i Söderbyområdet, och i Järsö-Nåtö, som ytterst ansträngd med en splittrad, dyr och svårhanterad barndagvård.

Socialnämndens förslag är ett dagisbygge på Björkudden med drygt femtio platser:

En småbarnsavdelning med 12 platser.

En dagisavdelning med 21 platser med utrymmen som kan anpassas för småbarnsdagvård eller dagvård för barn mellan 3 och 6 år.

En vanlig dagisavdelning med 21 platser för barn mellan 3 och 6 år.

Om bygget förverkligas kan gruppfamiljedaghemmet Tallkotten och Bullerbodas extra daghemsmodul avvecklas, och en försäljning av fastigheten för gruppfamiljedaghemmet Solkatten kan övervägas.

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens senaste möte och fortsätter på ett extra sammanträde i kväll.