DELA
Foto: Jonas Edsvik

Storbråk inför öppen ridå

Stadsfullmäktiges första möte i morgon kväll väntas bli dramatiskt. Två motioner om stadsstyrelsens framtid lämnas in och kan få majoritet.

Den utlösande faktorn är beslutet om bygg- och rivningsförbud i centrumkvarteren.
I lördags berättade Nya Åland om det uppskruvade tonläget som fick moderaternas gruppledare Roger Jansson att säga sådant i offentligheten som uppfattades som hot mot både politiker och tjänstemän. Som det tolkades sa Roger Jansson bland annat att stadsstyrelsen måste ändra beslutet om byggförbud i centrumkvarteren och rivningsförbud på två tomter vid Kaptensgatan – annars skulle stadsstyrelsen kunna avsättas.

Han dementerade i artikeln att han sagt något sådant. Också det som stadsdirektör Barbara Heinonen och stadsarkitekt Sirkka Wegelius uppfattade som hot – att även tjänstemännen kan drabbas av följder om de inte följer fullmäktiges vilja – dementerades.

I fredags fick Nya Åland dokument som visade att moderaterna redan flera dagar tidigare hade gjort upp strategin för hur stadsstyrelsen skulle förmås riva upp sitt beslut och fatta ett nytt. Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) hade skrivit utkast till två motioner inför tisdagens fullmäktigemöte och samtidigt skickat ett följebrev till stadsmoderaterna om vad som kunde göras om stadsstyrelsen inte lydde. Motionerna syftar till att förmå styrelsen att riva upp beslutet.

Tre sidor om konflikten i måndagens Nya Åland!