DELA

Storagatansträcka stängd till måndag

Trafikregleringarna vid Storagatanbygget förlängs till och med måndagen.
Stenläggningen vid korsningen Storagatan-Strandgatan slutförs och anslutande gator får en slutlig asfaltyta.

Storagatan är stängd för genomfartstrafik för väg- och asfalteringsarbeten i höjd med Viking Line-kontoret och Ämbetshuset.

Fordonstrafiken styrs via Ålandsvägen och från Österleden via Styrmansgatan och Nygatan.

Infarten från Storagatan till Strandgatan är stängd. Det går att köra in på Strandgatan norrifrån från Nygatan. Sträckan är tillfälligt dubbelriktad för fordonstrafik med vändplan vid torget