DELA

Storagatan avstängd på torsdag och fredag

Arbetet med ombyggnaden av Storagatan börjar vara inne på slutrakan.

Stenläggningen vid korsningen Storagatan – Strandgatan ska färdigställas och de anslutande gatorna ska få en slutlig asfaltyta. Strandgatan mellan Storagatan och Nygatan stängas av för trafik in från Stora gatan. I stället blir det möjligt att tillfälligt, från och med onsdag 26.10, köra in på Strandgatan norrifrån från Nygatan. Strandgatan blir alltså dubbelriktad för fordonstrafik, med en vändplan som anordnas i höjd med torget. Det skriver Henrik Lindén vid Mariehamns stad i ett pressmeddelande.

Storagatan stängs för genomfartstrafik under torsdag och fredag (27–28.10), för att väg- och asfalteringsarbeten ska utföras på Stora gatan i höjd med Viking Line-kontoret och Ämbetshuset. Fordonstrafik styrs under de här dagarna till omfart via Ålandsvägen och från Österleden via Styrmansgatan och Nygatan.

Efter avstängningarna ska arbetena vid Storagatan vara klara. (al)