DELA

Stora summor till konsulter

Staden köpte konsulttjänster för minst 325 600 euro år 2014. Slutsumman är betydligt större eftersom de konsultinköp som redovisats bara handlar om sådana som är större än 5 000 euro.

De största enskilda summorna som betalades ut är 37 750 euro till företaget KPMG oy i Finland som erbjuder revisions-, skatte- och rådgivningstjänster, 25 587,23 euro till Inport Intelligent Port System ab i Sverige som utvecklar logistiska lösningar i hamnar och 25 602 euro till AAA Certification ab i Sverige som certifierar ledningssystem. (tt-s)