DELA
Foto: TitteTörnroth-Sarkkinen

Stora steg mot ny kommun

Några lagändringar, ekonomiska garantier och en extremt snabb arbetstakt.

Om Finström, Geta och Sund i vår kommer överens om att de kriterierna kan uppfyllas har Åland redan efter drygt ett år en ny kommun.
Den frivilliga kommunsammanslagning som har initieras av Finström, Geta och Sund är enligt utredaren Siv Strandberg inte bara fullt möjlig – hon rekommenderar också kommunerna att ta steget full ut och det redan under nästa år så att den nya kommunen kan börja sin existens den första januari 2019.

Strandbergs motivering till tidtabellen är bland annat att förändringen sannolikt skulle bli mest smidig om kommunernas nu sittande fullmäktigen skulle leda den nya kommunen under ett övergångsår för att sedan lämna över till det helt nya fullmäktige som väljs hösten 2019 och som inleder sitt mandat 1.1.2020. Till en början borde där sitta 27 ledamöter för att sedan vid valet 2023 minska till 21.

Också Geta och Sund förespråkar en snabb sammanslagning eftersom det nya landskapsandelssystemet slår hårt mot de två kommunerna samtidigt som båda kämpar med antingen behov av nya investeringar eller skulder efter gamla.

I Finström är man lite mer tveksam till tidtabellen med motiveringen att sammanslagningen kräver ett oerhört stort kommunalt arbete för att få allting att fungera.

– 2019 är väldigt mycket i morgon, vi måste tänka på personalen, säger Finströmsstyrelsens ordförande Roger Höglund (C).

Också Strandberg varnar för att man inte ska räkna med att kunna andas ut och luta sig tillbaka då beslutet väl är taget.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!