DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stora förenklingar i ny bygglovslag

Det ska räcka med en anmälan för flera åtgärder som i dag kräver bygglov enligt ett förslag till ny plan- och bygglag som regeringen har överlämnat till lagtinget.

Om man bor i ett område som inte är detaljplanerat ska det till exempel räcka med en anmälan för ett extra hus på högst 25 kvadratmeter, ett så kallat Attebohus.

Samtidigt blir det anmälningsplikt för vissa nya åtgärder, bland annat för infarter.

Lagförslaget innehållet också krav på tillgänglighet och ventilationskontroll. (tt-s)