DELA

Stor ökning på hotellen

Antalet övernattningar på hotellen i oktober var 11 147. Det är en ökning på drygt 15 procent jämfört med oktober 2014, visar Åsubs färska statistik.

De finländska övernattningarna ökade med drygt åtta procent och de svenska med drygt nio procent. Gästerna från övriga länder var 175 procent fler.

– Det bör noteras att förändringsprocenten kan bli stor om jämförelseantalet är litet, skriver Åsub.

Siffrorna för oktober 2015 baseras på uppgifter för 15 hotell, som varit helt eller delvis öppna. Beläggningsgraden var drygt 24 procent. I september var den siffran 43 procent.

Under årets tio första månader har hotellen haft närmare 197 400 övernattningar, en ökning jämfört med samma period ifjol med drygt 22 400 övernattningar eller nästan 13 procent. (ms)