DELA

”Stor kaffe” gav merförsäljning

Maritta Salonsaari-Laakso och Sirpa Saastamoinen i kafeterian på Viking Lines Gabriella har tilldelats innovationspriset 2016. De båda kvinnorna fick i uppgift att klura ut hur försäljningen av ”stor kaffe” istället för normal koppstorlek skulle göras.

Uppfinningen med den nya koppstorleken har gett Viking Line en tilläggsförsäljning på 33 500 euro under perioden maj-december. Salonsaari-Laakso och Saastamoinen får en prissumma på 50 euro per person för idén.

Detta berättas i Viking Lines personaltidning. (ikj)