DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stödpengar återkrävs

Landskapsregeringen kräver tillbaka 237 euro av Båthuset i Mariehamn av det stöd som betalats för projektet med att utveckla en miljövänlig båtmodell.

Återkravet motsvarar det stöd som getts för en icke stödberättigad kostnad på totalt 720 euro. Att det felaktigt utbetalda stödet uppdagades har att göra med att projektet reviderats.

I december i fjol försatte tingsrätten bolaget i konkurs. Konkursförvaltaren har haft möjlighet att lämna in yttrande om återkravet men har avstått från att göra det.