DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stöd i grupp för utsatta kvinnor

Folkhälsans familjerådgivning start en stödgrupp för kvinnor som utsatts för våld.
Initiativet kom från Ålands feministparaply. Vid ett möte om hur man upptäcker och stöder kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer framfördes ett önskemål om stöd i grupp.

Folkhälsan vände sig till kommunerna med en intresseförfrågan. De flesta kommunerna är redo att betala så att den som har behov kan delta i gruppträffarna.

Gruppen samlas kring teman som berör våld – vad det är, hur det normaliseras, hur våldsoffret kan sätta gränser och hitta styrka.

Gruppträffarna blir fortlöpande och startar så fort det finns tre deltagare. Man kan komma med i gruppen när som helst och vara med tills alla teman behandlats.

Kontaktperson är Rigmor Laurén, terapeut på Folkhälsans familjerådgivning.