DELA

Stöd för förslag om betongdocka

Den kommitté som arbetar med planeringen av museifartyget Pommerns torrdocka får stadsstyrelsens stöd för sin första prioritering, en fast docka i betong.

Stadsstyrelsen beslöt att ge kommittén i uppdrag att detaljplanera alternativ 1. Dessutom vill man ha en redogörelse för var Pommern skall ligga medan dockan byggs och också för hur däcksbytet ska arrangeras och vad det kostar. (tt-s)