DELA

Stipendier för sjöfartsstuderande

Studerande inom sjöfart har nu möjlighet att söka stipendier från Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse.

Stiftelsen bildades 2013 med ändamål att befrämja sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och att förvalta skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som skapades av redaren innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944.

Alla som studerar minst sitt andra år inom sjöfartsrelaterade ämnen i Finland, Sverige eller Åland kan söka. Stipendierna är på 1 000 euro. Sista ansökningsdag är 29 februari. Man kan läsa mer på hemsidan www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi/

I fjol delade stiftelsen ut 30 000 euro.