DELA

Stigande bränslepriser och brist på personal oroar rederierna

Rederierna börjar återhämta sig från coronakrisen. Det visar den rederibarometer som Transport- och kommunikationsverket Traficom, Rederierna i Finland och Ålands landskapsregering har låtit göra.