DELA
Foto: <07_Bildrubrik>EMELIA Den nya skutan planeras bli det mest miljövänliga fartyg som seglar i Östersjön.

Stiftelse för Emelia

Nu är styrelsen för Stiftelsen Emelia tillsatt.
Skeppsföreningen Albanus ska bygga en ny skuta med namnet Emelia som på sikt ska ersätta Albanus.

– För att inte ekonomiskt riskera nuvarande verksamhet med Albanus har en stiftelse för byggandet av skutan bildats, meddelar projektkoordinator Anita Lundin.

Styrelsen för stiftelsen Emelia har haft sitt konstituerande möte.

– Tove Erikslund valdes till ordförande och nu börjar arbetet med finansieringen, söka sponsorer, färdigställande av ritningar, bestämning av byggplatsen och lösning av massor av andra frågor kring bygget, säger Lundin.

Ingenjör Jan Grönstrand har utarbetat grunderna till ritningar och inredning. Om allt går enligt planerna kan de första spanterna börja byggas i Sjökvarteret i Mariehamn hösten 2016.

– Allmänheten kommer att få delta i finansieringen genom att ”köpa” till exempel en spant, däcksbjälke eller segel men vi kommer också att söka större sponsorer.

Sjösättningen är planerad som en höjdpunkt vid Ålands självstyrelses 100-årsjubileum 2021. (ms)