DELA
Foto: John Lindström<07_Bildrubrik>LÄKARE ÅTALAS Hösten 2010 steriliserades en ung kvinna mot sin vilja av ÅHS-läkaren. Nu, drygt fem år senare, har fallet nått tingsrätten.

Steriliserades mot sin vilja

För snart sex år sedan steriliserades en ung kvinna på ÅHS, uppenbarligen som följd av ett missförstånd. Det kvinnan ville ha var preventivmedel, hävdades i tingsrätten i går.

En ÅHS-läkare stod igår inför rätta misstänkt för brott mot tjänsteplikten av oaktsamhet. Brottet han misstänks för är att han i slutet av 2010 utfört en sterilisering på en ung kvinna trots att hon ville ha preventivmedel i form av en spiral.

Grund för åtalet är den finländska steriliseringslagen. Enligt den måste vissa villkor vara uppfyllda innan sterilisering kan bli aktuell: kvinnan ska ha har minst tre minderåriga barn, hon ska vara äldre än 30 år och hennes möjligheter att annars förhindra graviditet ska vara osedvanligt svaga.

I handlingarna kring operationen har antecknats felaktigt att hon har tre barn trots att barnen i själva verket är bara två. Det framgår inte heller att andra preventivmetoder skulle ha utretts, bara att preventivmedel inte hade använts.

Inte heller ansåg åklagaren det utrett att kvinnan förstått alla omständigheter kring och innebörden av ingreppet på grund av språksvårigheter.

Enligt åklagaren är parterna inte överens om huruvida kvinnan visste vilket ingrepp det rörde sig om.

– Mycket tyder på att läkarna ansträngt sig att förklara – man har anlitat en person som tolkat, diskuterat med kvinnan och visat bilder på hur ingreppet skulle göras.