DELA

Status quo om medicinkatalog

Det är inte den finländska statens skyldighet att översätta det medicinska uppslagsverket Pharmaca Fennica till svenska.

Den slutsatsen kan man dra av det svar som Riksdagens justitieombudsman ger med anledning av landskapsregeringens klagomål om avsaknaden av läkemedelsfakta skrivna på svenska.

Landskapsregeringen konstaterar att JO:s avgörande innebär en uppmaning till samarbete mellan berörda myndigheter i Finland och på Åland för att lösa frågan.

Frågan om att översätta verket har lyfts tidigare på andra nivåer men inte fått gehör i riket. (tt-s)