DELA

Statsministern ler men lovar lite

Personligen är statsminister Juha Sipilä positiv till en höjning av den åländska klumpsumman. Om de övriga regeringspartierna står bakom en höjning kan han inte svara på. Frågan om en höjd klumpsumma avgörs i höst.
En drygt två timmar lång blixtvisit. Så såg statsminister Juha Sipiläs första Ålandsbesök ut som statsminister. Tillsammans med Ålandsminister Anne Berner (C) träffade han den åländska landskapsregeringen. Högst på agendan fanns en eventuell höjning av avräkningsgrunden, alltså den så kallade klumpsumman.

Juha Sipilä säger sig personligen vara för en höjning av klumpsumman och hänvisar till den goda beredningen som finns och finansministeriets utlåtanden. Hur de övriga regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna, ställer sig till frågan säger han sig inte kunna svara på.

– Det finns goda grunder för en höjning av klumpsumman men det finns ingen orsak att sia om framtiden. Vi får vänta på budgetsförhandlingarna i höst, säger statsministern.

Lantråd Katrin Sjögren (Lib) säger att man från åländskt håll jobbar för ärendet:

– Vi drar också vårt strå till stacken, genom tät kontakt och diskussioner med riket, säger hon.

Gemensam utredning

Sipilä underströk också att vårdreformen på rikssidan skall vara kostnadsneutral till Åland. Som Nyan kunde berätta i går skulle den planerade reformen enligt den nuvarande modellen leda till att de åländska kommunerna blir av med skatteintäkter för ett sammanlagt värde på 60 miljoner euro. Tanken är att den summan oavkortat ska betalas tillbaka till landskapet.

Lantrådet Sjögren säger att man skall göra en gemensam utredning huruvida vårdreformen i sin nuvarande utformning eventuellt strider mot grund- och självstyrelselagen. Även om Åland i helhet får samma summa pengar som före en eventuell vårdreform tas i bruk kan den ändå strida mot självstyrelselagen då det sker en behörighetsförskjutning.

Goda relationer

Sipilä beskriver relationen mellan Finland och Åland väldigt god och understryker vikten av ett gott samarbete. Han säger att Finland har mycket att lära av Ålands framgångar som en jordnära framåtsträvare. Han sade också att en kommande självstyrelselag skall vara modern och välfungerande. Han talde om vikten av att trygga den svenska kulturen och det svenska språket.

Ålandsminister Anne Berner anser att de har haft en bra diskussion med landskapsregeringen och att hon känner stolthet över samarbetet riket och landskapet emellan. Tillsammans bör de hjälpa varandra och utveckla samarbetet gällande energifrågor, nordiska samarbetet och digitalisering, menar Berner.

– Ålands landskapsregering och Finlands regering skall träffas i höst för att utveckla samarbetet, säger hon.

Trots att Sipilä inte kunde garantera en höjning av klumpsumman var de åländska ministrarna mycket nöjda med besöket.

– Det är väldigt positivt att statsministern stöder en höjning av klumpsumman, så här långt har vi aldrig kommit förut säger Camilla Gunell (S).

Landskapsregeringen berömmer minister Anne Berner för hur hon driver de åländska frågorna. Överlag menar ministrarna att de har tät kontakt med riket.