DELA

Statlig garanti möjlighet för TSR

Den ersättande maritima festen ska bli en lokal och nationell fest för att staden, medborgarna och näringslivet ska få tillbaka så mycket pengar som möjligt av de skattemedel som hittills satsats på Tall Ships Races. Man ska också undersöka om man kan söka om en statlig evenemangsgaranti.