DELA
Den statliga evenemangsgarantin ersätter arrangörer med 85 procent av kostnaderna för evenemang som ställts in på grund av myndighetsbeslut. Om Mariehamn kan ta del av stödet är oklart.

Statlig garanti möjlighet för TSR

Den ersättande maritima festen ska bli en lokal och nationell fest för att staden, medborgarna och näringslivet ska få tillbaka så mycket pengar som möjligt av de skattemedel som hittills satsats på Tall Ships Races. Man ska också undersöka om man kan söka om en statlig evenemangsgaranti.