DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Statistik är viktig för en demokrati”

Hur kan man säga att 69 procent av ålänningarna är för kommunsammanslagningar när bara tolv procent är tillfrågade?

Den frågan ställer sig en del ålänningar efter Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsub, undersökning om ålänningarnas åsikter om kommunreformen.
I tisdags offentliggjordes resultatet av undersökningen om Ålands framtida kommunindelning.

Katarina Fellman är direktör på Åsub och förklarar undersökningens upplägg.

– Åsubs uppdrag var att utreda de förslagen som är framtagna av konsultbyrån PwC. Enkäten hade ett jättestort urval och många svarande vilket gör att felmarginalerna är förhållandevis små. Urvalet motsvarade hela 12 procent av målgruppen på drygt 22 400 personer, vilket är det största urval som Åsub någonsin använt i en invånarundersökning.

Urvalsundersökningar används ofta för frågor där det inte går att hitta svar i register eller databaser. Urvalet i den aktuella undersökningen, förklarar Fellman, var utformat så att det skulle vara möjligt att få tillräckligt många svar även från de minsta kommunerna.

– Undersökningen ger en uppfattning om hur invånarna tycker. Oberoende statistik är en nyckelfunktion för att få fram fakta för beslutsfattande, debatt och forskning. Statistiken är viktig för en demokrati, men den ersätter aldrig de fortsatta demokratiska processerna, det är ett beslutsunderlag bland flera andra.

Läs mer i fredagens Nya Åland!