DELA
Foto: Stefan Öhberg
”Genom att deponera betalning eller annan prestation till regionförvaltningsverket, fullgör du din betalningsskyldighet. Skyldighet att betala ränta avbryts också”, förklarar förvaltningschef Henrik Lindeman.

Trots Statens ämbetsverks besked – åsikterna går fortsatt isär om skadeståndsräntan

Statens ämbetsverk har kommit med ett beslut i frågan om huruvida landskapet får deponera skadeståndet för elhybriden. Svaret är ja: man tar emot summan på 13 181 491 euro.