DELA

Starta tidigare vid resa via Långnäs

I Långnäs hamn pågår grävningsarbeten för avloppsledning. Arbetet sker i etapper för att minimera trafikstörningar och diket säkras med skyddsstaket.

Resenärer rekommenderas att starta tidigare under de kommande tre veckor som arbetet beräknas pågå. (ikj)