DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stärkt skydd för Eckerö post- och tullhus

Nu är Eckerö post- och tullhus skyddat med det högsta bevarandeskyd en byggnad kan ges på Åland.
Post- och tullhuset är en av Finlands mest välbevarade empirbyggnader och är samtidigt en av Ålands mest välanvända kulturella mötesplatser där utställningar, konst och konsthantverk, café och restaurang fyller de historiska rummen. I går gav Åland landskapsregering anläggningen en byggnadsminnesförklaring.

– Enheten för kulturarvsförvaltning vid landskapsregeringens kulturbyrå har under våren inventerat och dokumenterat byggnaden och sammanställt en rapport med förslag till skyddsbestämmelser, vilka nu antagits av utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa, skriver regeringen i ett pressutskick.

Skyddsbestämmelserna är tänkta att användas som underlag för anläggningens framtida utveckling med syfte att ge ramar för bevarande och anläggningens varsamma förvaltning och bruk.