DELA
Foto: Rasmus Olin

Nytt utbytesprogram stärker Europasamarbete

Utbytesprogrammet Erasmus+ har beviljat stöd till arbetarnas bildningsförbund, ABF-Åland. ABF och deras fyra medlemsföreningar; SKUNK, Ålands natur och miljö, Rädda barnen och Regnbågsfyren, samarbetar nu för att kunna skicka ut 24 stycken personer på kurser utomlands.
Ansökan som ABF skickade in hade fyra prioriterade områden; europeisk/internationell projektledning, digitalisering och socialmedier, hållbarhet och aktiv engelska.

– Utbildningarna är oftast sju dagar långa och hittills har vi kollat på Grekland, Portugal, Irland och Italien, men det är inte klart ännu säger ABF-Ålands verksamhetsledare Mia Hanström.

Valet av länder beror på hur passande kursutbud där finns.

Projektet ”Internationalisering tredje sektorn Åland” handlar om att stärka samarbetet till Europa.

– De som deltar får kompentensutveckla sig och få nya erfarenheter. Då de kommer tillbaka från kursen kan de berika sin organisation med de kunskaper de fått med sig. Under kursens gång kan de nätverka och kanske skapa nya kontakter för framtida samarbeten.

Utbyten från Åland har gjorts tidigare, men i annan form.

– Tidigare utbyten har haft inriktning på ungdomsarbete och volontärer, nu ligger fokusen på vuxna som jobbar med vuxenutbildning.

Sammanlagt har de fått ett stöd på 25 173 euro, vilket Hanström är mycket nöjd över. Alla föreningar har olika inriktningar, och tanken är att 2-3 personer deltar per kurs. Valet beror på föreningens önskemål.