DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stark kritik mot att 15-åringar ska köra bil

”Ska vi faktiskt lita på att de klarar av att ta ansvar i trafiken?”.

”Det går att få bort strypningarna”.

”Ökar eventuellt krockvåld med 78 procent”.

Landskapsregeringens förslag på ny körkortsklass för 15-åringar kritiseras i flera remissyttranden.
Landskapsregeringen vill lansera en ny körkortsklass som möjliggör för 15-åringar att köra strypta personbilar. Maxhastigheten föreslås bli 60 kilometer
i timmen.

Förslaget har varit på remiss till bland annat Fordonsmyndigheten, Ålands Trafikskolor,
Ömsen och landskapsregeringens trafiksäkerhetskonsulent Catharina Smiderstedt. Samtliga av dem anser 60 kilometer i timmen vara en för hög hastighet.

”En hastighetsökning med 15 km/h ökar eventuellt krockvåld med 78 procent”, skriver
Fordonsmyndigheten och föreslår att den högsta tillåtna
hastigheten sänks till 45 eller ”möjligen 50 km/h”.

Myndigheten anser också att namnet på den nya körkortsklassen, tb som står för traktorbilar, är missvisande då det inte handlar om traktorer, utan om personbilar och varnar för att det kan leda till problem med
registren.

”Landsvägsproblem”

 

Landskapsregeringens trafiksäkerhetskonsulent Catharina Smiderstedt håller med om att traktorbilar är mycket säkrare än mopedbilar men ser flera problem med förslaget.

”Det går att få bort strypningarna på traktorbilen, om man är händig”, skriver hon sam
tidigt som hon menar att det inte kommer att bli ett ”stadsproblem utan ett landsvägsproblem med farliga omkörningar”.

Hon anser att Åland istället borde söka efter lösningar västerut och införa ett system med epa- och a-traktorer som finns
i Sverige.

Vill att frågan bordläggs

 

Den remissinstans som allra mest verkar tvivla på landskapsregeringens förslag är Ålands Trafikskolor, föreningen som samtliga av Ålands trafikskolor är medlemmar i. De ställer sig frågande till att 15-åringar, som inte ens får se barnförbjudna filmer på bio, är mogna för att köra 60 kilometer i timmen i trafiken.

”Ska vi faktiskt lita på att de klarar av att ta ansvar i trafiken? Både forskningen och våra erfarenheter säger oss motsatsen.”, skriver föreningens ordförande Daniel Nordberg.

De uppmanar landskaps-
regeringen att bordlägga förslaget i minst två år och under
tiden följa utvecklingen i
Finland där ett liknande förslag håller på att förverkligas.

Ålands tingsrätt och Ålands förvaltningsdomstol konstaterar att en traktorbil, det vill säga en strypt personbil, är säkrare för föraren jämfört med en mopedbil. Samtidigt menar de att det saknas en analys över hur
förslaget skulle påverka med-
trafikanterna.

”Istället har man nöjt sig med att konstatera att ”man tror att de andra trafikanternas säkerhet inte lär försämras avsevärt”. Med ett förverkligat förslag
är det bara att instämma i förhoppningen”, skriver de.