DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stark inledning på 2021 för Ålandsbanken

Ålandsbanken har presenterat sina siffror för det första kvartalet 2021. Rörelseresultatet blev 10,8  miljoner euro jämfört med 6,9 miljoner jämfört med samma tid ifjol.

-Det är den bästa inledningen på ett år någonsin för oss, säger vd Peter Wiklöf i ett pressmeddelande.

Banken presenterar följande siffror, siffrorna i parentes är fjolårets siffror för samma tidsperiod.

  • Rörelseresultatet ökade med 56 procent till 10,8 miljoner euro (6,9).
  • Räntenettot ökade med 5 procent till 15,2 miljoner euro (14,5).
  • Provisionsnettot ökade med 16 procent till 19,6 miljoner euro (16,9).
  • Kostnaderna ökade med 12 procent till 30,5 miljoner euro (27,2).
  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,1 miljoner euro (3,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,02 procent (0,37).
  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 12,5 procent (8,4).
  • Resultatet per aktie ökade med 58 procent till 0,55 euro (0,35).
  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 14,2 procent (14,3 den 31 december 2020).
  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli i nivå med 2020.

Läs mera i morgondagens Nya Åland.