DELA

Webb-tv: Stans största anläggning för solenergi

Stora Nyfahlers i centrum av Mariehamn har utrustats med solpaneler.

En tiondel av energin som behövs för att dríva fastigheten utgörs nu av solenergi.
På drygt 20 meters höjd har 30 solpaneler monterats´, Strax under taket, på förrådsvinden, finns den blåa lådan på väggen som är hjärtat i anläggningen – växelriktaren som omvandlar solpanelernas likström till växelström som går in i nätet.

– Hittills i dag har solpanelerna levererat 5 kilowatt, konstaterar Jerker Johansson från JFS el & energi som levererat utrustningen.

Det motsvarar användningen av fem 1000-volts dammsugare under en timme.

Den beräknade årsproduktionen är cirka 6 000 kilowattimmar, vilket motsvarar nästan en tiondel av den energimängd som går år till att driva all teknik i huset.. Drygt 70 000 kilowattimmar energi används varje år enbart för driften.

Investeringen har kostat 14 000 euro. Landskapsregeringen har bidragit med 40 procent eller cirka 4 000 euro och i fastighetsbolagets styrelse räknar med att investeringen är återbetald på några års sikt.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!