DELA
Foto: Stefan Öhberg
Stans grönområden ska främja människors hälsa, växt- och djurliv och klimatanpassning. Enkätsvaren ska bilda underlag för stans så kallade grönplan.

Stans grönområden kartläggs genom enkät

Alla som vill är välkomna att fylla i stans och landskapsregeringens gemensamma enkät om stans finaste grönområden och gröna stråk, så att de kan utvecklas och bevaras för framtiden.