DELA
Foto: Niklas Grönholm

Stan rustar sig för att stänga skolor

Skolorna i Mariehamn uppmanas förbereda sig för eventuell stängning.
Eleverna i årskurs 1-6 i stans skolor uppmanas att på måndag ta hem alla sina böcker i matematik, svenska och engelska. Elever i årskurs 7-9 ska ha alla sina böcker hemma och enbart ta med de böcker till skolan som de behöver för dagen.

Tanken är att de läromedel eleverna behöver ska finnas till hands i hemmet om det blir nödvändigt för skolorna att hantera undervisning i karantän eller stänga.

Informationen finns i skolornas elektroniska anslagstavla Wilma.