DELA

Stan putsas för 150 000

Mariehamns markenhet får ett extra anslag på 150 000 euro för att förbättra i stadsmiljön och för att putsa upp staden.

Av de pengarna föreslås 35 000 gå till anställa två personer i sex månader och 30 000 till att ersätta det uttjänta lekskeppet på Lilla holmen.

Nya sopkärl och trafikmärken, renovering av bänkar, droppbevattning i Stadshusbacken och förnyade planteringar finns bland annat också på listan som redovisas för infrastrukturnämnden i kväll. (tt-s)